Geleenbeek – roer en maas

Geleenbeek/Waterschap roer en overmaas

 

Het Waterschap zorgt voor droge voeten en schoon water. In Zuid-Limburg, dus ook in Heerlen, is dat het Waterschap Roer en Overmaas. Inwoners en bedrijven in dit gebied maken vuil afvalwater. Het Waterschap zorgt ervoor dat dit afvalwater weer schoon genoeg wordt. Zo wordt rioolwater gezuiverd voordat het weer naar de beken wordt afgevoerd.

 

Ook planten en dieren langs de beek hebben schoon water nodig. Het Waterschap let er ook op dat er niet te veel en niet te weinig water is. Dit doen ze met stuwen en sluizen in de beken en kaden en dijken langs de beken. Als het nodig is, jaagt het Waterschap op muskusratten en beverratten. Deze zijn gevaarlijk omdat ze gaten in oevers en dijken graven en zo overstromingen kunnen veroorzaken.

 

Het Droppiepad, het Waterpad, de Waterster en Watch zijn onderdeel van het project Educatie Geleenbeek en is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Waterschap Roer en Overmaas en provincie Limburg.