Missie en visie – CNME parkstad

Missie en visie

De missie van het CNME luidt als volgt:
Het verzorgen van educatie inzake natuur-, milieu- en duurzaamheidsthema’s alsmede het bundelen van krachten voor de ecologische en duurzame ontwikkeling van de
woon-, werk- en leefomgeving in Parkstad Limburg.

 

Visie:

Door een gevarieerd aanbod aan activiteiten streven naar milieubewust gedrag van burgers. Daarbij is het van belang om mensen, zowel oud als jong, in contact te brengen met de waarden van natuur en milieu opdat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en zo bijdragen aan een duurzame samenleving.

 

Onze taak is:
Het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van de uitvoering van een verantwoord aanbod van eerstelijns nme-activiteiten en tweedelijns nme-projecten.

 

Lees meer over de activiteiten!