Waterster – Eikenderveld

De Waterster

 

De waterster is wat betreft de opzet te vergelijken met de boomster.

In een aantal rugzakken zitten materialen om opdrachten in en rondom het water bij de locatie Eikenderveld uit te voeren. De klas komt naar een afgesproken locatie. Vanuit een centrale plek worden acht verschillende opdrachten uitgezet. De opdrachten zijn herkenbaar aan een bordje in de vorm, van een Droppie met daaraan een gekleurd lint. Op de centrale plek liggen acht rugzakken, eveneens met een gekleurd lint eraan. De kinderen krijgen uitleg over de opdrachten en de materialen die in elke rugzak zitten.

De klas wordt verdeeld in groepen. Elke groep krijgt een rugzak en zoekt het Droppie dat bij deze opdracht hoort. De groepen gaan nu zelfstandig aan de slag.

Is een groep klaar dan gaan ze weer naar de centrale plek en krijgen daar een nieuwe rugzak. Afhankelijk van het werktempo worden zes tot acht opdrachten gemaakt.

De opdrachten behandelen de volgende onderwerpen:

  • Waterdieren
  • Waterplanten
  • Watervogels
  • Helderheid
  • Meetopdracht
  • Stroomsnelheid
  • Filterproef
  • Drijven en zinken

De Waterster is onderdeel van het project Educatie Geleenbeekdal en is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Waterschap Roer en Overmaas en provincie Limburg.

De les duurt ongeveer 1.15 uur en wordt uitgezet door het CNME. De opdrachten worden in groepjes uitgevoerd en begeleid door ouders.

Het begeleiden van de kinderen door de ouders vergt geen inhoudelijke kennis, maar een enthousiaste opstelling.

Groep: 5 – 6

Periode: lente/zomer

Duur: 1.15 uur

Locatie: Groene Long